Hjälpmedel för att sluta röka

För någon som vill sluta röka är motivation den viktigaste egenskapen och det värdefullaste verktyget man kan ha för att klara av omställningen till ett rökfritt liv. Ett enkelt sätt att peppa och motivera sig själv till att sluta röka är att tänka på de stora fördelarna som finns med att vara rökfri. Dessa fördelar är inte bara ekonomiska och hälsomässiga, utan påverkar även andra aspekter av ditt liv. Att inte fylla munnen med cigarettrök gång på gång mellan måltider innebär att dina smaklökar kommer väckas till liv igen och göra att du kommer känna fler smaker och dofter. Även konditionen, orken och lusten förbättras av att inte röka. Stress, ångest och sömnproblem kan även de minskas genom att bli en icke rökare.

Beroendet av tobak är ett verkligt beroende som både har psykiska och fysiska beståndsdelar. De psykiska aspekterna kommer från att man som rökare, medvetet eller omedvetet, har byggt upp sitt liv kring att röka. Att röka under dagens gång har blivit en rutin som dessutom ofta är integrerad i ett socialt sammanhang vilket gör den extra svår att avstå från, som till exempel rökpauser på jobbet. Att vara en rökare kan också vara en del av ens självbild, speciellt för unga människor, som man inte gärna släpper tag vid. De fysiska aspekterna av tobaksberoendet orsakas av att nikotin är beroendeframkallande, precis som alkohol och heroin. Detta gör att man oavsett hur motiverad man är, eller vilka sociala mönster man följer, tyvärr kommer känna någon form av abstinensbesvär om man slutar röka.

För att lindra abstinensbesvären kan man använda sig av vissa hjälpmedel. På apotek, och där värktabletter säljs, kan man köpa nikotinmedel som underlättar kroppens avvänjning. Dessa produkter distribuerar en liten mängd nikotin till kroppen under kontrollerade former.

Nikotintuggummin

Nikotintuggummin har fördelarna att de är lätta att använda och snabbt tillgodosätter kroppens nikotinbehov. Det går att köpa nikotintuggummin med två olika styrkor av nikotin, 2 mg och 4 mg. Den större dosen, 4 mg, rekommenders endast till storrökare under tiden då de börjar sluta röka. När storrökaren har avsått från cigaretter under en eller två veckor tid bör han eller hon sedan trappa ned till doser på 2 mg. Om man är osäker på vilken dos man behöver bör man börja använda tuggummin med 2 mg nikotin, och sedan övergå till 4 mg om det inte fungerar. Sedan trappa ned till 2 mg innan man slutar helt med nikotinhjälpmedel.

Nikotinsugtabletter

Nikotinsugtabletter är ett bra alternativ till nikotintuggummin för de som inte gillar tuggummin. Sugtabletterna är även de lätta att använda, samtidigt som de ger ett jämt och kontrollerat intag av nikotin till kroppen så länge sugtabletten är i munnen. Doserna av nikotin i dessa sugtabletter är mellan 1 och 4 mg, vilket innebär att de finns i mildare doser än nikotintuggummin. Priset på en nikotinsugtablett är något högre än för ett nikotintuggummi.

Nikotinplåster

Nikotinplåster är ett mer diskret sätt att stilla kroppens nikotinbehov på jämfört med tuggummin och sugtabletter. Nikotinplåster tillför en jämn dos av nikotin till kroppen genom att nikotinet går igenom huden in i blodet och stillar abstinensbesvären. Känner man ett extra stort behov av att röka kan man med fördel kombinera nikotinplåster med nikotintuggummin eller nikotinsugtabletter. Doserna av nikotin i dessa plåster är mellan 7 och 25 mg, och priset på ett plåster är i regel cirka 20-25 kr styck.